Image

Управление на жилищини сгради и комплекси

Лу Син Експрес – професионален домоуправител, ще превърне Вашата сграда в едно по-чисто, по-уютно и по-добро място за живот, предлагайки качествено обслужване и коректно отношение. Насладете се на очакването за по-добро и чисто начало, на позитивното усещане от правилния избор.

Мини

 1. Водене на домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на
  етажната собственост в общината
 1. Организиране и провеждане на общите събрания, според разпоредбите
  на ЗУЕС
 1. Комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество,
  вида, асансьор и други
 1. Съдействие за ремонтни дейности – организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето
  и възлагането на ремонта, следи за изпълнението му

Стандарт

 1. Услуги от пакет мини
 1. Управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски
  на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа
  за електроенергия, асансьор, почистване и други
 1. Изготвяне на жалби, протоколи и други документи до общината, полицията
  и други
 1. Контакт с неизрядните длъжници
 1. Съдействие и събиране на стари задължения/такси, които са одобрени
  от общото събрание за разходи и поддръжка на общите части/от некоректните
  платци в етажната собственост
 1. Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци
  в етажната собственост съгласно изискванията на граждански процесуален кодекс
  и водене на заповедни производства по ГПК и изпълнителни дела срещу тях
 1. Съхраняване и класифициране на всички платежни документи
 1. Предоставяне на ежемесечно на подробен отчет на етажната собственост
  за движението на паричните средства и извършена работа през изминалия месец или във всеки един момент при поискване
 1. Подмяна на изгорели крушки, фасунги и стълбищните бутони с материали на фирмата.

Разширен

 1. Услугите от пакет стандарта
 1. Ежеседмична поддръжка на чистотата в общите части: Измитане на стълбищната клетка и асансьора;Измитане пред входното пространство;Измиване на стълбищната клетка и асансьора;Изхвърляне на контейнер за рекламни материали.Миене на прозорци и дограми (2 пъти годишно).

Екстра

 1. Домакин, който ежедневно /в работните дни/ ще бъде в етажната собственост
 1. Представлява собствениците пред държавната и общинска администрация.
 1. Управление на финансите и на бюджета.
 1. Събиране и заплащане на сумите режийни разходи.
 1. Регистрация на етажна собственост.
 1. Организиране на общи събрания.
 1. Водене на документация и книга на собствениците.
 1. Изготвяне на правилник за вътрешния ред.
 1. Съдействие за ремонтни дейности.
 1. Съдействие за издаване на Технически паспорт на сградата.
 1. Заявяване за вписване на обстоятелства, подлежащи на вписване.
 1. Почистване на общи части .
 1. Поддръжка на зелени площи и басейни.
 1. Снегопочистване.
 1. Обезпаразитяване.
 1. Поддръжка и профилактика на инсталациите в сградата.
 1. Организиране, подбор и събиране на оферти за ремонтни дейности .
 1. Портиер.
 1. Видеонаблюдение.
 1. Почистване на мазета.
 1. Съдействие за предоставяне на фасадни помещения под наем .
 1. Съдействие за поставяне на технически съоръжения върху сградата с цел финансова облага на собствениците.

Целта на нашата работа е добрата грижа и поддръжка на общите части на сградата, в която живеете, създаване на уют в нея и спестяване на време за организационни и административни задължения, наложени от Закона на управление на етажната собственост.